Programa de examen pentru disciplina Fizica, Filiera tehnologica profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului
Bacalaureat 2013
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA
CONTINUTURI
1. NOTIUNI TERMODINAMICE DE BAZA
2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII
3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA TRANSFORMARILE GAZULUI IDEAL
4. MOTOARE TERMICE
LISTA DE TERMENI
1. NOTIUNI TERMODINAMICE DE BAZA
¤ masa moleculara
¤ masa moleculara relativa
¤ cantitate de substanta
¤ masa molara
¤ volum molar
¤ numarul lui Avogadro
¤ echilibru termic
¤ corespondenta intre valoarea numerica a temperaturii in scara Celsius si valoarea numerica a acesteia in scara Kelvin
2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII
¤ lucrul mecanic in termodinamica, marime de proces
¤ interpretarea geometrica a lucrului mecanic in termodinamica
¤ energia interna a unui sistem termodinamic, marime de stare
¤ caldura, marime de proces
¤ invelis adiabatic
¤ principiul I al termodinamicii
¤ coeficienti calorici (relatii de definitie, unitati de masura in SI)
¤ relatia Robert Mayer
3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA TRANSFORMARILE GAZULUI IDEAL
¤ energia interna a gazului ideal (monoatomic, diatomic, poliatomic)
¤ variatia energiei interne
¤ lucrul mecanic
cantitatea de caldura pentru transformarile simple ale gazului ideal (izobara, izocora, izoterma, adiabatica)
4. MOTOARE TERMICE
¤ explicarea functionarii unui motor termic
¤ descrierea principalelor cicluri termodinamice Otto, Diesel pe baza carora functioneaza motoarele termice
Sursa: Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5610/31.08.2012
Full Website