Programa de examen pentru disciplina Fizica
Filiera teoretica profilul real
Filiera vocationala profilul militar
Bacalaureat 2013
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA
CONTINUTURI
1. NOTIUNI TERMODINAMICE DE BAZA
2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII
3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA TRANSFORMARILE GAZULUI IDEAL
4. MOTOARE TERMICE
5. PRINCIPIUL AL II-LEA AL TERMODINAMICII
LISTA DE TERMENI
1. NOTIUNI TERMODINAMICE DE BAZA
¤ masa moleculara
¤ masa moleculara relativa
¤ cantitate de substanta
¤ masa molara
¤ volum molar
¤ numarul lui Avogadro
¤ echilibru termic
¤ corespondenta intre valoarea numerica a temperaturii in scara Celsius si valoarea numerica a acesteia in scara Kelvin
2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII
¤ lucrul mecanic in termodinamica, marime de proces
¤ interpretarea geometrica a lucrului mecanic in termodinamica
¤ energia interna a unui sistem termodinamic, marime de stare
¤ caldura, marime de proces
¤ invelis adiabatic
¤ principiul I al termodinamicii
¤ coeficienti calorici (relatii de definitie, unitati de masura in SI)
¤ relatia Robert Mayer
3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA TRANSFORMARILE GAZULUI IDEAL
¤ energia interna a gazului ideal (monoatomic, diatomic, poliatomic)
¤ variatia energiei interne
¤ lucrul mecanic
cantitatea de caldura pentru transformarile simple ale gazului ideal (izobara, izocora, izoterma, adiabatica)
4. MOTOARE TERMICE
¤ explicarea functionarii unui motor termic
¤ descrierea principalelor cicluri termodinamice Otto, Diesel pe baza carora functioneaza motoarele termice
¤ randamentul unui motor termic
5. PRINCIPIUL AL II-LEA AL TERMODINAMICII
¤ ciclul Carnot
¤ randamentul ciclului Carnot
Sursa: Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5610/31.08.2012
boltzmann
Princ. II al termodinamicii

logo
Bacalaureat fizica

Noutati
Sunt date solutiile la toate subiectele de fizica din anul 2014
Ex:
Mecanica 2014

dilatarea
Full Website