Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5610/31.08.2012
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA
CONTINUTURI
1. NOTIUNI TERMODINAMICE DE BAZA
2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII
3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA TRANSFORMARILE GAZULUI IDEAL
4. MOTOARE TERMICE
5. PRINCIPIUL AL II-LEA AL TERMODINAMICII
LISTA DE TERMENI
CONTINUTURI 1. NOTIUNI TERMODINAMICE DE BAZA
♦ masa moleculara
♦ masa moleculara relativa
♦ cantitate de substanta
♦ masa molara
♦ volum molar
♦ numarul lui Avogadro
♦ echilibru termic
♦ corespondenta intre valoarea numerica a temperaturii in scara Celsius si valoarea numerica a acesteia in scara Kelvin

2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII
♦ lucrul mecanic in termodinamica, marime de proces
♦ interpretarea geometrica a lucrului mecanic în termodinamica
♦ energia interna a unui sistem termodinamic, marime de stare
♦ caldura, marime de proces
♦ invelis adiabatic
♦ principiul I al termodinamicii
♦ coeficienti calorici (relatii de definitie, unitati de masura in SI)
♦ relatia Robert - Mayer
3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA TRANSFORMARILE GAZULUI IDEAL
♦ energia interna a gazului ideal ( monoatomic, diatomic, poliatomic)
♦ variatia energiei interne, lucrul mecanic si cantitatea de caldura pentru transformarile simple ale gazului ideal ( izobara, izocora, izoterma, adiabatica)
4. MOTOARE TERMICE
♦ explicarea functionarii unui motor termic
♦ descrierea principalelor cicluri termodinamice – Otto, Diesel – pe baza carora functioneaza motoarele termice
♦ randamentul unui motor termic
5. PRINCIPIUL AL II-LEA AL TERMODINAMICII
♦ ciclul Carnot, randamentul ciclului Carnot
Pentru filiera tehnologica – profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului nu se cere (vezi programa) :
5. PRINCIPIUL AL II-LEA AL TERMODINAMICII
♦ ciclul Carnot, randamentul ciclului Carnot
Sursa: http://www.ebacalaureat.ro/
tag-programa+fizica+bacalaureat+2014.html
Full Website